Achtergrond en informatie

Privilege betekent letterlijk een voorrecht. Het is een voorrecht waar je eigenlijk niets voor hebt hoeven doen. Een privilegetraining probeert duidelijk te maken waar je voorrechten hebt, ookal is dat niet altijd meteen duidelijk. Iedereen heeft bepaalde voorrechten. Je kan als voorrecht hebben dat je uit een rijke familie komt met een groot en rijk netwerk. Je kan een liefhebbende familie hebben.

Echter zijn er systemen in de maatschappij waardoor mensen benadeeld worden zoals huidskleur of niet-westerse afkomst, beperking, geaardheid, gender e.d.

Intersectionaliteit gaat in op deze systemen en de werking ervan op gemarginaliseerde groepen en hoe je hierop benadeeld wordt zonder dat je er iets aan kunt doen.

Een racistisch systeem wordt bv zichtbaar in sollicitatiegesprekken, de kans op een baan of stage, hogere posities, op de huizenmarkt maar ook in geweld op straat.

Het doel van deze training is om bruggen te bouwen uit realisme, de stem van de gemarginaliseerde groepen te vergroten, niet uit medelijden maar meer vanuit besef dat sommigen meer hebben moeten overkomen om op dezelfde plek te zijn. Een ander doel is bewustzijn vergroten in wat mensen meemaken in het dagelijks leven en hoe je soms onbewust mensen kunt uitsluiten. Er wordt uitgedaagd tot interactie en het delen van verhalen.