Lezingen en Trainingen

  • Lezing over ‘Culturele Sensitiviteit: hoe kijken wij naar afkomst?’

Methodiek: Interactieve lezing waar men bevraagd wordt over wat cultuur is en waarom de vraag ‘Waar kom je écht vandaan?’, soms als storend ervaren kan worden. Veel afwisseling met komische sketches, persoonlijke verhalen en theorieën.

Thema: Wat is afkomst? Wat is cultuur? Hoe kijkt men naar cultuur en wat betekent dit? Waarom is kennis over cultuurverschillen belangrijk? Waarom is etnocentrisme problematisch?

Doelgroep: Personen die op posities zitten om mensen aan te nemen, zoals sollicitatie commissies. Buurtorganisaties die werken met diverse groepen en culturen. Personen die zullen werken of werken in groepen met diverse achtergronden. Personen die hun bewustzijn willen vergroten. Personen die werken met nieuwkomers of vluchtelingen.

Duur: 1,5-2 uur
(kan ook verkort worden tot 45 min-1 uur mocht dit beter in het programma passen)

  • Lezing over Privileges en Intersectionaliteit

Methodiek: Een interactieve lezing die ingaat op privileges, intersectionaliteit. Onderwerpen: Validisme, Racisme, LHBTI+ discriminatie, Armoede, Seksisme en uitsluiting op dagelijkse basis.

Thema: Wat is intersectionaliteit en hoe vindt uitsluiting plaats in het dagelijks leven? Wat zijn privileges en hoe kan bewustwording hierbij helpen om een inclusievere organisatie te worden.

Doelgroep: Personen die bewustzijn willen krijgen over privileges, intersectionaliteit en uitsluiting op dagelijkse basis. Dit met als doel om inclusie te verkrijgen.

Duur: 1,5-2 uur
(kan ook verkort worden tot 45 min-1 uur mocht dit beter in het programma passen)

  • Lezing over Privileges en Intersectionaliteit- Hoe moet het dan wel?

Methodiek: Een interactieve lezing die ingaat op privileges, intersectionaliteit en inspirerende rolmodellen. Onderwerpen: Validisme, Racisme, LHBTI+ discriminatie, Armoede, Seksisme en uitsluiting op dagelijkse basis. Met o.a. komische sketches, luchtigheid en persoonlijke verhalen zonder het belang van de onderwerpen te verliezen.

Thema: Wat is intersectionaliteit en hoe vindt uitsluiting plaats in het dagelijks leven? Wat zijn privileges en hoe kan bewustwording hierbij helpen om een inclusievere organisatie te worden. Voorbeelden waar het wel goed gaat en voorbeelden van personen die hun  privilege gebruiken om gelijkwaardigheid te verkrijgen.

Doelgroep: Personen die bewustzijn willen krijgen over privileges, intersectionaliteit en uitsluiting op dagelijkse basis. Personen die kennis willen krijgen over cultuur en in welke contekst de verschillen er wel toe doen. Dit met als doel om inclusie te verkrijgen.

Duur: 1,5-2 uur
(kan ook verkort worden tot 45 min-1 uur mocht dit beter in het programma passen)

  • Lezing over Wit privilege

Methodiek: Interactieve lezing over wit privilege

Thema: Wat is wit privilege? Hoe laat het zich zien in het dagelijks leven? Hoe krijgen kinderen hiermee te maken? Hoe heeft dit effect op werk, stage, studie en sociaal economisch niveau in de maatschappij?

Doelgroep: Personen die bewustzijn willen krijgen over wit privilege en de uitingsvormen.

Duur: 1- 1,5 uur
(kan ook verkort worden tot 45 min mocht dit beter in het programma passen)

  • Privilegewalk

Methodiek: Beginnend met kringgesprek om daarna de walk te doen waarbij mensen op een lijn staan en door stappen te doen op basis van intersectionele stellingen bewust worden van hun privileges in de maatschappij. Personen worden uitgedaagd ervaringen te delen.

Thema: Privileges zichtbaar maken die in de maatschappij spelen en vanuit die zichtbaarheid een gesprek openen met elkaar. De training kan als confronterend ervaren worden.

Doelgroep: Personen die op emotioneel en fysiek niveau zichtbaar willen krijgen wat voor maatschappelijke machtssystemen er zijn. Personen die willen weten hoe je inclusie bereikt. Deze training zorgt vaak ook voor een sterker teamgevoel na afloop.

Duur: 45 min- 2 uur

  • Van ‘Microagressie naar Microrevolutie’

Methodiek: Een training waar ook veel wordt uitgegaan van persoonlijke ervaringen m.b.t. microagressies. Eerst wordt er theorie gegeven over microagressies, daarna een pauze en erna gaan we op basis van persoonlijke voorbeelden rollenspellen doen zodat men vaardigheden krijgt om deze microagressies om te zetten in microrevoluties.

Thema: Wat zijn microagressies en de gevolgen ervan? Hoe kun je je wapenen tegen microagressies maar ook hoe kun je deze herkennen? Wat zijn microrevoluties? En hoe kun je deze bereiken?

Doelgroep: Personen die een inclusieve organisatie willen zijn door hun bewustzijn te vergroten en ook vaardigheden te geven aan mensen om hiermee om te gaan. Met name trainers, docenten en mensen die groepen begeleiden of 1 op 1 begeleiding geven hebben hier veel baat bij.

Duur: 2-2,5 uur

  • Samengestelde training (Deze wordt het meest gevraagd)

Methodiek: Het begint met een samenvattend stuk over culturele sensitiviteit, daarna volgt een interactieve lezing over intersectionaliteit, racisme en privileges om bewustzijn te creëren. Ik ga in op verschillende onderwerpen als gender, lhbt+, klasse-discriminatie, racisme, beperkingen en armoede zodat iedereen iets kan herkennen. Er worden ook veel goede voorbeelden gegeven zodat mensen ook geïnspireerd worden. Tevens ga ik in op waar je op moet letten bij zaken als inclusie en waarom het vaak fout gaat bij organisaties. Met o.a. komische sketches, luchtigheid en persoonlijke verhalen zonder het belang van de onderwerpen te verliezen. Als laatste onderdeel de privilegewalk en een nagesprek.

Thema: Wat is afkomst? Wat is cultuur? Waarom is kennis over cultuurverschillen belangrijk? Wat is intersectionaliteit en hoe vindt uitsluiting plaats in het dagelijks leven? Wat zijn privileges en hoe kan bewustwording hierbij helpen om een inclusievere organisatie te worden. Voorbeelden waar het wel goed gaat en voorbeelden van personen die hun  privilege gebruiken om gelijkwaardigheid te verkrijgen. Wat zijn jouw privileges en die van de rest? Ga het gesprek aan met elkaar.

Doelgroep: Wat is cultuur? En hoeveel invloed heeft dit? Waarom is etnocentrisme problematisch? Wat is intersectionaliteit en hoe vindt uitsluiting plaats in het dagelijks leven? Wat zijn privileges en hoe kan bewustwording hierbij helpen om een inclusievere organisatie te worden. Voorbeelden waar het wel goed gaat en voorbeelden van personen die hun  privilege gebruiken om gelijkwaardigheid te verkrijgen. In de privilegewalk ervaar je persoonlijk wat privileges zijn en gaan we het gesprek aan met elkaar na afloop.